Bài Tập Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Có Lời Giải Chi Tiết

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế được áp dụng trên giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây là loại thuế gián thu, nghĩa là nó không được thu trực tiếp từ người tiêu dùng mà thay vào đó được tính thuế giá trị gia tăng vào giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ.

khóa học kế toán ngắn hạn cấp tốc

Khi một sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra và sau đó số tiền thu được từ khách hàng sẽ chuyển đến đến cơ quan thuế.

Bài tập về các phương pháp tính thuế GTGT

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp Khấu Trừ

Bài tập 1: Yêu cầu tính giá chưa thuế GTGT của Tivi trong trường hợp dưới đây:

Công ty ABC xuất bán 1 Tivi Sony 4K 65 Inch cho khách hàng với giá thuế GTGT là 12.000.000 VND. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Bài tập 2: Xác định số tiền GTGT phải nộp trong kỳ theo trường hợp bên dưới:

Công ty ABC kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu Trừ, trong tháng kỳ có phát sinh:

Hướng dẫn giải:

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Ta có công thức tính số tiền GTGT phải nộp theo khấu trừ:

Áp dụng vào bài toán, ta cần xác định số thuế GTGT đầu ra và Số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, với công thức:

Vì đề bài cho là giá đã có thuế nên mình phải tách ra:

Vậy số tiền GTGT đầu vào được khấu trừ là 8.090.909 * 10% = 809.090 VNĐ

Như vậy, số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 4.200.000 – 809.090 = 3.390.910 VNĐ

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp Trực tiếp

Bài tập 1: Yêu cầu tính số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ, theo trường hợp bên dưới:

Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có doanh thu trong kỳ phát sinh:

Hướng dẫn giải:

>> Xem thêm:

Bài tập tính số thuế GTGT đầu vào khấu trừ và số thuế GTGT phải nộp

Bài tập 1: Xác định số tiền phải nộp của từng tỉnh, thành phố sau:

Hướng dẫn cách giải:

Bài tập 2: Trong tháng, Doanh nghiệp sản xuất máy tính có thống kê số liệu kê khai về thuế GTGT:

Nội dung Tổng số thuế GTGT đầu vào
Tổng số 74.000.000
Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất phần mềm xuất khẩu 45.000.000
Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho sản xuất phần mềm bán trong nước 20.000.000
Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho hoạt động quản lý kinh doanh của công ty 9.000.000

Bài tập về tính toán và giải thích khai thuế GTGT

Trích công ty thương mại A kê khai thuế GTGT theo quý:

a. Tồn kho và mua hàng trong quý:

Sản Phẩm Tồn Đầu Kỳ Mua Vào Trong Kỳ
Số Lượng Đơn Giá Chưa VAT Số Lượng Đơn Giá Chưa VAT
A 50 80.000 450 90.000
B 40 60.000 230 70.000
C 70 30.000 600 40.000
D 20 40.000 400 50.000

Ngoài ra, công ty còn bổ sung thêm một số sản phẩm và dịch vụ kinh doanh trong quý:

b. Tiêu thụ trong quý:

Sản Phẩm Tiêu Thụ
Số Lượng Đơn Giá Chưa VAT
A 450 200.000
B 600 180.000
C 700 60.000
D 150 40.000

Yêu cầu: Tính thuế GTGT mà công ty phải nộp trong kỳ.

Ghi chú: Thuế suất thuế là 10%, hàng hóa dịch vụ mua vào đều có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Hướng dẫn giải:

Thuế GTGT đầu vào các sản phẩm gồm:

Thuế GTGT đầu vào của các sản phẩm: 4.050.000 + 1.610.000 + 2.400.000 + 2.000.000 = 10.060.000 VNĐ

Thuế GTGT đầu vào mua vật tư dịch vụ kinh doanh gồm:

Vậy, Thuế GTGT đầu vào mua vật tư dịch vụ kinh doanh: 4.090.909 + 3.181.818 = 7.272.727 VNĐ

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 10.060.000 + 7.272.727 = 17.332.727 VNĐ

Thuế GTGT đầu ra của các sản phẩm:

Tổng cộng: 24.600.000 VNĐ

Thuế GTGT phải nộp: 24.600.000 – 17.332.727 = 7.267.273 VNĐ

Các dạng bài tập tính thuế giá trị gia tăng năm 2023

Bài 1: Một cửa hàng bán máy tính nộp thuế GTGT theo phương pháp Khấu Trừ trong tháng:

Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp trong tháng. Biết thuế suất thuế GTGT là 10%. Tổng số thuế GTGT đầu vào khác tập hợp trên các hóa đơn mua vào trong tháng được khấu trừ là 6 triệu đồng.

Bài 2: Một công ty sản xuất 2 sản phẩm nộp thuế theo giá trị gia tăng theo phương pháp Khấu Trừ trong tháng tính thuế:

Yêu cầu: Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp với sản phẩm 1 không chịu thuế GTGT và sản phẩm 2 chịu thuế GTGT. Trong đó, thuế xuất GTGT của phẩm phẩm 2 là 10%.

Rate this post