Bài Tập Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Có Lời Giải Chi Tiết

Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây: Trong tháng 4/2018, Công ty ABC có những giao dịch sau:

1. Nhập khẩu 500 chai rượu 50 độ, giá mua tại cửa khẩu nhập 25$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 400$.

2. Xuất tại kho cảng 70.000đ/chai.

3. Bán tại cửa hàng 20.000 chai rượu 50 độ với giá 90.000đ/chai.

4. Xuất khẩu trực tiếp 4.000 chai rượu 50 độ với giá 65$/chai.

Thuế suất nhập khẩu rượu 50 độ là 70%, thuế suất TTĐB rượu 50 độ là 70%.

Thuế GTGT các mặt hàng là 10%.

Tỷ giá 1$ = 22.000đ.

Yêu cầu: Tính các khoản thuế phải nộp: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu.

>> Xem thêm toàn bộ: bài tập thực hành kế toán

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế TTĐB hàng nhập khẩu:

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Hướng dẫn giải bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế nhập khẩu

Nhập 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại cửa khẩu nhập 20$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm cho cả lô hàng là 300$.

Giá trị thuế quan = (Giá nhập khẩu mỗi chai + Chi phí liên quan) x Số lượng chai nhập

Giá trị thuế quan = (20 x 405) + 300 = 8400$

Thuế nhập khẩu (rượu 40 độ) = 8400 x 65% = 5460$

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hàng nhập khẩu

Thuế TTĐB = Giá trị thuế quan x Thuế suất TTĐB

Thuế TTĐB (rượu 40 độ) = 8400 x 65% = 5460$

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp

Giá trị tính thuế GTGT = Giá trị thuế quan + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB

Giá trị tính thuế GTGT = 8400 + 5460 + 5460 = 19320$

Thuế GTGT phải nộp = 19320 x 10% = 1932$

Tính tiền thuế nhập khẩu TTĐB và giá trị hàng

Tiền thuế nhập khẩu TTĐB = Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB

Tiền thuế nhập khẩu TTĐB = 5460 + 5460 = 10920$

Giá trị hàng = Giá trị thuế quan + Tiền thuế nhập khẩu TTĐB + Thuế GTGT phải nộp

Giá trị hàng = 8400 + 10920 + 1932 = 22252$

Kết quả:

Bài tập 2: Tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô nhập khẩu

Công ty XYZ nhập khẩu một lô ô tô từ Mỹ với các thông tin sau:

  1. Số lượng: 50 chiếc
  2. Loại ô tô: Ô tô dưới 9 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2000cc
  3. Giá nhập khẩu (chưa bao gồm thuế và các khoản phí khác): 30.000 USD/chiếc
  4. Tỷ giá USD/VND: 23.000 VND/USD

Yêu cầu:

Bài tập 3: Tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe máy nhập khẩu

Công ty ABC nhập khẩu một lô xe máy từ Nhật Bản với các thông tin sau:

  1. Số lượng: 200 chiếc
  2. Loại xe máy: Xe máy điện, dung tích pin 1500mAh
  3. Giá nhập khẩu (chưa bao gồm thuế và các khoản phí khác): 1.500 USD/chiếc
  4. Tỷ giá USD/VND: 23.500 VND/USD

Yêu cầu:

Rate this post