Bảng Cân Đối Tài Khoản Là Gì? Cách Lập Bảng Cân Đối Tài Khoản Mới Nhất

Bảng cân đối tài khoản là gì?

Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối phát sinh) là bảng được lập ra nhằm kiểm tra và đánh giá chính xác tình hình biến động phát sinh doanh số, vốn, công nợ, khoản thu nhập, khoản thu phát sinh khác và thống kê kết quả doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức.

bảng cân đối tài khoản

Thông qua bảng cân đối tài khoản người quản lý, kế toán viên hoặc nhà đầu tư có thể đối chiếu và kiểm soát dữ liệu được ghi chép trong sổ sách, chứng từ một cách chính xác trước khi lập vào bảng cân đối kế toán.

Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán

Nội dung của Bảng cân đối kế toán

 • Bảng cân đối kế toán phản ánh hình hình tài chính một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Đồng thời, thể hiện sự cân đối giữa tài sản, nợ và vốn sở hữu của doanh nghiệp tại một thời gian cụ thể.
 • Bảng cân đối kế toán không chỉ thể hiện kết quả của quá trình tổng hợp cân đối kế toán, mà nó còn đánh giá tình hình tài sản của một tổ chức, đơn vị tại một thời điểm theo hai khía cạnh: Cấu trúc vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh.

Ví dụ: Khi kết thúc năm và kế toán lập Bảng cân đối kế toán, với bản này sẽ phản ánh giá trị của các tài sản mà tổ chức đang nắm giữ tại thời điểm đó, giúp xác định rõ các tài sản và giá trị có tương ứng với nhau hay không.

 • Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo công thức: Tài sản = Nguồn vốn. Nghĩa là tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp bằng tổng giá trị của nguồn vốn mà doanh nghiệp đầu tư.

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Online – Học Trực Tiếp Cùng Giảng Viên Kế Toán Trên 10 Năm Kinh Nghiệm

Kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần: Tài sản (Toàn bộ tài sản có sẵn của Doanh nghiệp kể từ khi lập bảng báo cáo) và nguồn vốn (Nguồn hình thành nên tài sản hiện có). Với hình thức trình bày theo kết cấu ngang hoặc dọc.

 • Đối với kết cấu ngang: Được kết cấu theo tài khoản.
 • Đối với kết cấu dọc: Được kết cấu theo báo cáo.

bảng cân đối tài khoản sao việt

Xem thêm:

Mục đích của bảng cân đối tài khoản là gì?

 • Tổng quan về tình hình tài chính hiện có của Doanh nghiệp.
 • Kiểm tra độ cân bằng giữa nguồn tài sản và nguồn vốn của Doanh nghiệp.
 • Đối chiếu số liệu ghi trên sổ sách có chính xác không trước khi đưa vào bảng cân đối kế toán.

Thời điểm nên lập bảng cân đối tài khoản

Lập bảng cân đối tài khoản thường được làm định kỳ để đảm bảo rằng không có sai sót nào trong quá trình ghi sổ kế toán. Tùy thuộc vào quy định và quy trình kế toán của từng Doanh nghiệp mà thời điểm diễn ra sẽ khác nhau. Tuy nhiên, thời điểm quan trọng để lập bảng thường là cuối kỳ tài chính, khi cần kiểm tra một tài khoản cụ thể và cần xác minh tài khoản khi chưa rõ ràng.

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản chi tiết

Để lập bảng cân đối tài khoản chi tiết sẽ bao gồm các thành phần:

 1. Số tài khoản: Số tài khoản cấp 1 mà Doanh nghiệp sử dụng trong kỳ.
 2. Tên tài khoản
 3. Số dư đầu kỳ: Bao gồm số dư nợ, số đầu kỳ của tài khoản.
 4. Số phát sinh trong kỳ: Bao gồm số phát sinh bên nợ và số dư bên có của từng tài khoản.
 5. Số dư cuối kỳ: Bao gồm số dư bên nợ và số dư cuối kỳ.

Mẫu bảng cân đối kế toán chi tiết:

Hình ảnh cân đối kế toán

>> Download file bảng cân đối kế toán

Cách xem bảng cân đối tài khoản trên Misa

Để truy cập được vào bảng cân đối tài khoản trên Misa trong mục báo cáo, bạn chọn mục báo cáo tài chính và tích chọn vào bảng báo cáo cân đối tài khoản.

xem bảng cân đối kế toán

Với thao tác trên, bạn dễ dàng kiểm tra và đánh giá bảng cân đối tài khoản.

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Download Mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư số 133.

Bảng cân đối tài khoản

Download Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư số 200.

Bảng cân đối phát sinh

Cách nộp bảng cân đối tài khoản online

Để nộp bảng cân đối tài khoản Online, bạn thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1: Truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập tài khoản đã tạo.
 • Bước 2: Trong mục nộp tờ khai, bạn chọn vào tệp “Cân đối tài khoản”.
 • Bước 3: Truy cập vào “Tệp phụ lục” và tải tệp cân đối tài khoản lên.
 • Bước 4: Sau khi tải file thành công, bạn tích chọn vào ô “Ký điện tử” và chọn “Nộp phụ lục“.

Với những thao tác trên, bạn dễ dàng nộp bảng cân đối tài khoản theo mẫu báo cáo cho Doanh nghiệp.

Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Hiện nay, mẫu Bảng Cân đối tài khoản kế toán là mẫu số 02/SO-KTT Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 111/2021/TT-BTC.

Download mẫu bảng cân đối tài khoản.

Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán

Rate this post
BÀI VIẾT LIÊN QUAN