Khóa Học Kế Toán Kho Hàng Chi Tiết Thực Tế

Học kế toán kho tại trung tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt là học gì?

Học kế toán kho tại Trung tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt học viên sẽ làm quen với những khía cạnh quan trọng của quản lý tài sản và nguồn lực trong doanh nghiệp. Khóa học này giúp bạn hiểu rõ về các quy trình kế toán liên quan đến hoạt động quản lý kho hàng, từ việc nhập kho, xuất kho, kiểm kê, đến quản lý tồn kho.

đào tạo kế toán kho

Trong khóa học bạn sẽ được học với chuyên gia kế toán có kinh nghiệm thực tế. Bạn sẽ học cách ghi sổ sách kho, xử lý các văn bản kế toán liên quan đến kho, thực hiện kiểm kê và điều chỉnh tồn kho. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chúng tôi cung cấp những bài tập và ví dụ thực tế giúp bạn áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.

kế toán kho

Mục tiêu của khóa học kế toán kho

Mục tiêu của khóa học kế toán kho tại Trung tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt là giúp học viên hiểu rõ về quy trình kế toán liên quan đến quản lý kho hàng và tồn kho trong doanh nghiệp. Những mục tiêu cụ thể của khóa học bao gồm:

 • Nắm vững kiến thức về quản lý kho: Học viên sẽ hiểu về các khái niệm cơ bản trong quản lý kho như nhập kho, xuất kho, tồn kho, kiểm kê, và các nguyên tắc cơ bản trong quản lý tài sản.
 • Hiểu về hệ thống kế toán kho: Học viên sẽ được hướng dẫn về cách thiết lập và duy trì hệ thống kế toán kho, bao gồm cách xác định giá trị kho, cách ghi sổ sách và báo cáo liên quan đến kho.
 • Sử dụng kiến thức vào thực tế: Khóa học tập trung vào việc áp dụng kiến thức vào thực tế qua các bài tập và ví dụ thực tế, giúp học viên hiểu rõ cách xử lý các tình huống thường gặp trong quản lý kho.
 • Phát triển kỹ năng quản lý kho: Học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành hiệu quả hoạt động kho hàng, từ việc lập kế hoạch, thực hiện kiểm kê, đến giải quyết vấn đề và tối ưu hóa quy trình.

học kế toán kho

Đối tượng có thể tham gia khóa học kế toán kho

Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kế toán: Khóa học sẽ giúp người chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức về kế toán kho nắm vững các kiến thức cơ bản và ứng dụng chúng trong thực tế.

Nhân viên kế toán: Các nhân viên đang làm việc trong phòng kế toán hoặc phòng hành chính – nhân sự của doanh nghiệp, cần nắm vững kỹ năng kế toán kho để quản lý tài sản và nguồn lực của công ty.

Chủ doanh nghiệp và quản lý: Những người đứng đầu doanh nghiệp cần hiểu rõ về quản lý tài sản và hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Sinh viên, người học và nghiên cứu kế toán: Các cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực kế toán kho có thể tham gia để nâng cao kiến thức và tìm hiểu thêm về chủ đề này.

Các cá nhân muốn nâng cao năng lực: Người đã có kiến thức kế toán cơ bản và muốn mở rộng kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý kho.

Doanh nghiệp và tổ chức: Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan có nhu cầu đào tạo nhân viên trong lĩnh vực kế toán kho.

kế toán sao việt

Nội dung của khóa học kế toán tại trung tâm Đào tạo kế toán Sao Việt

Nội dung về khóa học nguyên lý kế toán

 • Học viên sẽ học và nắm vững kiến thức về nguyên lý kế toán.
 • Được trải nghiệm một số vấn đề khi làm về kế toán.
 • Học cách làm chủ tài khoản kế toán doanh nghiệp.
 • Học cách định khoản kế toán.

Nội dung của khóa học kế toán tổng hợp thực hành

 • Những công việc kế toán tại các doanh nghiệp.
 • Cách xử lý hóa đơn thực hành xử lý trực tiếp các tính huống hóa đơn của doanh nghiệp.
 • Thực hành phần hành kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán bảo hiểm xã hội, kế toán thuế TNCN,…
 • Thực hành tính tổng hợp chi phí, kết chuyển tổng vốn của hàng hóa và tính giá thành sản xuất theo quy định mới nhất hiện nay.
 • Học những kiến thức về chuyên đề thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Tổng hợp kết quả kinh doanh để quyết toán thuế TNDN cuối năm cho mỗi doanh nghiệp.
 • Phân tích báo cáo tài chính từ đó nhận định sai sót trên báo cáo tài chính đó.
 • Học cách giải trình với các cơ quan thuế khi quyết toán.
 • Tổng hợp nội dung khóa học và kết thúc khóa.

Nội dung khóa học kế toán tổng hợp nâng cao

 • Kiến thức về kế toán trong sản xuất.
 • Kiến thức về chi phí cho quá trình sản xuất ra sản phẩm và từ đó tính giá thành sản phẩm.
 • Kiến thức về kế toán xây dựng.
 • Nghiệp vụ chi tiết của kế toán xây dựng.

Nội dung học kế toán chuyên sâu

 • Học tổng quan về thuế.
 • Kiến thức về thuế giá trị gia tăng.
 • Kiến thức về thuế thu nhập cá nhân.
 • Kiến thức về thuế thu nhập DN(TNDN).
 • Kiến thức tổng quan về các loại thuế khác hiện nay.
 • Học chuyên sâu về hóa đơn của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học kế toán cho người mới

 • Học những khái niệm cơ bản trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Học khái niệm chi tiết về báo cáo tài chính, mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính. Đọc hiểu tài liệu về báo cáo tài chính.
 • Học cách nhìn vào số liệu và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
 • Học cách phân tích quyết định về quản lý vốn lưu động và nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp.
 • Học cánh phân tích quyết định kinh doanh quản lý rủi ro tài chính và phân tích dự án đầu tư.

Nội dung khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

 • Kiến thức về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.
 • Kiến thức về quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Kiến thức pháp luật về thuế.
 • Kiến thức về mối quan hệ tín dụng thanh toán giữa doanh nghiệp với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 • Kiến thức pháp luật về kế toán.
 • Kiến thức về công tác, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng của một doanh nghiệp.
 • Kiến thức kiểm toán và kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bảng giá khóa học kế toán của trung tâm Đào tạo kế toán Sao Việt

STT

Khóa học

Nội dung đào tạo

Ưu Đãi

Thời lượng

1

KẾ TOÁN CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU

Nguyên lý và nghiệp vụ kế toán căn bản.

Giảm 31%

4,5tr

40 giờ

Thực hành Sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel trong các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

2

KẾ TOÁN MÁY

Phân loại chứng từ và phân tích nghiệp vụ kế toán.

Giảm 22%

3,5tr

20 giờ

Thực hành sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

3

KẾ TOÁN EXCEL

Phân loại chứng từ và phân tích nghiệp vụ kế toán.

Giảm 22%

3,5tr

20 giờ

Thực hành sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

4

KẾ TOÁN THUẾ – QUYẾT TOÁN THUẾ

Tìm hiểu pháp luật thuế.

Giảm 30%

3,5tr

24 giờ

Kê khai quyết toán thuế các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

5

KẾ TOÁN THỰC TẾ

Tổng quan chế độ kế toán và một số biểu mẫu của một số loại hình doanh nghiệp thực tế (Xây dựng, SX, Thương mại…).

Giảm 20%

2,8tr

40 giờ

Thực hành trên bộ chứng từ thực tế trong các loại hình doanh nghiệp.

6

SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ KÊ KHAI THUẾ

Nguyên lý kế toán và các nghiệp vụ kế toán.

Giảm 27%

5,5tr

50 giờ

Thực hành sổ sách kế toán.
Thực hành kê khai thuế.

7

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Nguyên lý và nghiệp vụ kế toán căn bản.

Giảm 26%

7tr

10 giờ

Kế toán thuế thực hành kê khai, lập tờ khai quyết toán thuế trên HTKK.

10 giờ

Thực hành trên Sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel trong các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

20 giờ

Thực hành trên sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

20 giờ

8

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRÊN TỪNG PHÂN HỆ

Nguyên lý và nghiệp vụ kế toán căn bản (NV kho, tiền lương, tiền mặt, tiền gửi, TSCĐ…).

Giảm 28%

1,8tr

10 giờ

9

KÊ KHAI THUẾ

Kế toán thuế thực hành kê khai, lập tờ khai quyết toán thuế trên HTKK.

Giảm 10%

1,8tr

10 giờ

10

THƯC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN EXCEL

Thực hành trên Sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel trong các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

Giảm 27%

4tr

20 giờ

11

THƯC HÀNH SỔ SÁCH TRÊN PM MISA

Thực hành trên sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA các loại hình doanh nghiệp trong thực tế.

Giảm 10%

4tr

20 giờ

Phương pháp đào tạo kế toán tại Trung tâm Đào tạo kế toán Sao Việt

Khóa học Kế toán kho tại Trung tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt với phương pháp cầm tay chỉ việc và tập trung vào học tập tương tác giữa giảng viên và học viên. Giảng viên sẽ tạo ra môi trường học tập thân thiện và khuyến khích trao đổi ý kiến giữa học viên để tạo ra sự hiểu biết sâu rộng về chủ đề.

Trong suốt quá trình học, học viên sẽ tham gia vào các bài thực hành và tình huống thực tế liên quan đến kế toán kho. Điều này giúp học viên áp dụng ngay những kiến thức đã học vào thực tế và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trung tâm cung cấp tài liệu học tập đa dạng và phong phú, bao gồm sách giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng trực tuyến và các tài liệu bổ sung hoàn toàn miễn phí.

kế toán kho sao việt

Sau khi kết thúc khóa học kế toán kho học viên có thể làm ở những vị trí nào?

Sau khi hoàn thành khóa học Kế toán kho tại Trung tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt, học viên sẽ có nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán kho, từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các vị trí sau:

Nhân viên Kế toán kho: Học viên có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp để quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, nhập xuất hàng hóa, thống kê dữ liệu, và báo cáo tình hình tồn kho.

Kế toán viên: Học viên có thể làm việc tại bộ phận kế toán của các doanh nghiệp.

Chuyên viên phân tích dữ liệu kho: Học viên có thể phân tích và đánh giá dữ liệu kho để đưa ra các quyết định kinh doanh liên quan đến quản lý tồn kho, đặt hàng, và lập kế hoạch sản xuất.

Trợ lý quản lý kho: Học viên có thể làm việc trong các vị trí hỗ trợ quản lý kho như theo dõi hàng tồn kho, xử lý đơn hàng, và đảm bảo rằng quy trình kho hoạt động trơn tru.

Ưu điểm của trung tâm đào tạo kế toán Sao Việt so với các trung tâm khác

Đội ngũ giảng viên chất lượng: Trung tâm có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về kế toán và thực tế làm việc, đảm bảo việc truyền đạt kiến thức hiệu quả và thực tế.

Chương trình học đa dạng: Trung tâm cung cấp các khóa học kế toán phong phú, từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu và trình độ của từng học viên.

Phương pháp đào tạo hiện đại: Trung tâm áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực hành, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng thực tế.

Môi trường học tập thân thiện: Trung tâm tạo ra môi trường học tập thân thiện, tương tác giữa học viên và giảng viên, tạo điều kiện tốt để học viên đặt câu hỏi, thảo luận và học hỏi.

Tài liệu học tập đa dạng: Học viên được cung cấp tài liệu học tập phong phú, bao gồm sách giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu thực hành, giúp học viên tiếp cận kiến thức một cách toàn diện.

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN