Hướng Dẫn 4 Cách Xoá Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về cách xóa dữ liệu trùng lặp trên Excel, Trung tâm Tin Học Sao Việt có ví dụ cơ bản về trường hợp trùng lặp dữ liệu:

Ví dụ giá trị bị trùng

4 cách dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn các giá trị bị trùng trong Excel:

Cách 1: Xóa dữ liệu trùng trong excel với Hàm UNIQUE

Với hàm này, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

Hàm Unique

Trong đó: C5:D18 là vùng dữ liệu cần xóa các giá trị bị trùng.

Với công thức trên sẽ giúp dữ liệu lọc duy nhất theo 2 cái điều kiện là trùng nhau cả về Chủng loại và Thiết bị.

Kết quả hàm Unique

Cách 2: Xóa dữ liệu trùng trong excel với Remove Duplicate

Nếu bạn muốn xóa trùng lặp dữ liệu bằng công cụ có sẵn thì cách 2 này sẽ dành cho bạn. Với cách này, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

Copy dữ liệu qua remove duplicate

Tích chọn công cụ remove duplicate

Nhấn ok trong bảng remove duplicate

hình kết quả remove duplicate

Cách 3: Xóa dữ liệu trùng trong excel với Advanced Filter

Đến với cách này, bạn thực hiện các bước sau:

Vào công cụ Advanced

Xóa giá trị bằng advanced filter

Kết quả hàm advanced filter

4. Xóa dữ liệu trùng trong excel với Power Query

Ở cách này, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

vào công cụ from table

Nhấn Ok trong bảng create table

Tại đây, để xóa những giá trị bị trùng trong bảng, bạn sẽ tích chọn cả 2 cột bằng phím Shift. Kế tiếp, bạn vào thẻ Transform, chọn vào Format và tích chọn vào 1 định dạng mong muốn để các con chữ được định dạng đồng nhất theo 1 kiểu (Lý do là trong Power Query phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Thay đổi định dạng dữ liệu

Sau đó, nhấn chuột phải và chọn Remove Duplicate.

Hình chọn tính năng remove duplicate

Hình ảnh bấm thoát ra

Trong bảng này, bạn tích chọn vào Existing Worksheet và tích chọn vào ô sau chữ Power Query. Và nhấn Ok.

Hình chọn vị trí import data

Kết quả sẽ hiển thị tương tự như cách 1,2,3.

Kết quả power Query

Trong trường hợp, bạn thêm một dữ liệu nào khác vào vùng dữ liệu gốc. Với cách 1 dùng UNIQUE, sẽ tự động thêm giá trị vào cho bạn, cách 2 và 3 sẽ không thêm dữ liệu. Còn đối với cách 4, bạn sẽ nhấn chuột phải và chọn Refresh thì dữ liệu mới tự động cập nhật.

Tham khảo thêm nhiều kiến thức về kế toán tại website https://khoahocketoan.com.vn/

5/5 - (1 bình chọn)