Mẫu Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Trong bài viết này sẽ giới thiệu các thành phần chính của một báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh và đặt biệt là phần hướng dẫn chi tiết về cách thức lập và phân tích các chỉ số quan trọng. Ngoài ra còn có các mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực tế.

mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm những nội dung gì?

Đối với mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) thường gồm những nội dung chính sau:

Doanh thu và chi phí:

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng:

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lập Báo cáo KQHDKD như thế nào?

Xác định mục đích và đối tượng của báo cáo: Đầu tiên cần xác định mục đích của báo cáo hoạt động kinh doanh để là gì và ai sẽ là người đọc báo cáo này (ví dụ: ban lãnh đạo, cổ đông, nhà đầu tư).

Thu thập dữ liệu: Thu thập tất cả dữ liệu cần thiết cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và các thông tin tài chính khác từ sổ sách kế toán.

Phân tích dữ liệu: Phân tích số liệu tài chính và đánh giá hiệu suất kinh doanh của công ty.

Báo cáo KQHĐKD cần phản ánh một cách trung thực và chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, giúp người đọc hiểu rõ về hiệu suất và tiềm năng phát triển của công ty.

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) theo Thông tư 133, bạn cần thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Thu thập dữ liệu và thông tin:

Xác định doanh thu:

Tính toán giá vốn hàng bán:

Tính toán lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Xác định các khoản chi phí:

Tính toán thu nhập khác và chi phí khác:

Xác định lợi nhuận trước thuế:

Tính toán thuế TNDN phải nộp:

Xác định lợi nhuận sau thuế:

Lập báo cáo:

Kiểm tra và rà soát báo cáo:

Phê duyệt và trình bày báo cáo:

Tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất 2024

Tải mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thông tin liên hệ hỗ trợ

5/5 - (1 bình chọn)