Cách Kê Khai Hóa Đơn Điều Chỉnh Theo Thông Tư 78

Việc kê khai và điều chỉnh hóa đơn là một phần không thể thiếu trong kinh doanh và quản lý tài chính doanh nghiệp. Theo thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách thức kê khai hóa đơn điều chỉnh.