Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học nguyên lý kế toán của Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Sao Việt cung cấp kiến thức kế toán cơ bản. Trong khóa học này học viên sẽ được học về nguyên tắc và quy trình làm việc chung trong hệ thống kế toán từ đó tạo cho bản thân một nền tảng vững chắc để có thể phát triển lâu dài trong lĩnh vực kế toán.