Cách Lập Bảng Báo Cáo Tình Hình Tài Chính Chi Tiết Mẫu Mới

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu bảng báo cáo tình hình tài chính chi tiết mà bạn có thể sử dụng trong công việc hàng ngày của mình. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách lập bảng báo cáo này một cách chi tiết và dễ hiểu, từ việc thu thập dữ liệu cho đến cách phân tích các chỉ số tài chính quan trọng.

báo cáo tài chính

Bảng báo cáo tình hình tài chính là gì?

Bảng báo cáo tình hình tài chính là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bảng báo cáo tài chính thể hiện một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của tổ chức tại một thời điểm cụ thể. Báo cáo này chứa các thông tin quan trọng về tài sản, nguồn vốn và hiệu suất tài chính của tổ chức. Bảng báo cáo tình hình tài chính là cung cấp cho các bên liên quan, như cổ đông, nhà đầu tư, và quản lý, cái nhìn về sức khỏe tài chính của tổ chức để họ có thể đưa ra quyết định kinh doanh.

biểu mẫu báo cáo tài chính năm

Đối với tổ chức khi xem qua bảng báo cáo tài chính sẽ theo dõi sự biến đổi của tài sản, nợ phải trả, cơ cấu vốn chủ sở hữu. Chính vì vậy sẽ có thể hiểu rõ về nguồn lực tài chính.

Mục tiêu của báo cáo tình hình tài chính là gì?

 • Báo cáo tình hình tài chính cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu về tài sản, nguồn vốn, và hiệu suất tài chính của tổ chức, giúp các bên liên quan hiểu rõ về tình hình tài chính.
 • Bảng báo cáo tình hình tài chính này giúp người đọc đánh giá sức khỏe tài chính của tổ chức, bao gồm khả năng thanh toán nợ phải trả và tình hình vốn chủ sở hữu.
 • Doanh nghiệp và quản lý sử dụng thông tin của bảng báo cáo tình hình tài chính để đưa ra những quyết định kế hoạch hay chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu tài chính chính xác.
 • Bảng báo tình hình tài chính giúp xây dựng lòng tin với các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, và cơ quan quản lý bằng cách cung cấp thông tin minh bạch về tình hình tài chính.
 • Bảng báo cáo tình hình tài chính giúp so sánh kết quả tài chính với các kỳ trước đó, để xác định xu hướng tài chính và sự thay đổi trong thời gian.

Xem chi tiết:

báo cáo tình hình tài chính

Những lưu ý khi lập bảng báo cáo tình hình tài chính

Khi lập bảng báo cáo tình hình tài chính người lập bảng phải để ý một số ý quan trọng nên xem xét để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của báo cáo. Dưới đây là một số điểm lưu ý:

 • Tuân thủ quy định kế toán: Người lập bảng báo cáo tình hình tài chính phải tuân thủ tất cả các quy định kế toán và luật pháp liên quan đến việc lập báo cáo tài chính. Đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của báo cáo.
 • Thu thập dữ liệu đầy đủ và chính xác: Thu thập đủ dữ liệu và thông tin cần thiết của đơn vị cần lập báo cáo tài chính để lập báo cáo. Các số liệu phải được kiểm tra và chắc chắn là chính xác.
 • Sử dụng các nguyên tắc kế toán: Sử dụng các nguyên tắc kế toán phù hợp như kế toán tiền mặt hoặc kế toán nguyên tắc, việc sử dụng nguyên tắc nào sẽ phù thuộc vào tính chất của doanh nghiệp.
 • Phân loại dữ liệu: Sắp xếp và phân loại dữ liệu các danh mục phù hợp, gom nhóm để tạo ra sự rõ ràng và dễ hiểu cho từng loại dữ liệu. Ví dụ, phân loại tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng bảng báo cáo: Kiểm tra lại bảng báo cáo sau khi lập để đảm bảo rằng không có lỗi hoặc thiếu sót. Kiểm tra tính cân đối giữa nợ và có, đặt biệt tính phù hợp của các phần tử.
 • Sử dụng phần mềm kế toán: Khi sử dụng các công cụ và phần mềm kế toán chuyên nghiệp giúp tự động hóa việc lập báo cáo tình hình tài chính để giảm thiểu sai sót.

>> Cài Đặt Phần Mềm Kê Khai Thuế HTKK

 • Ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu: Trong báo cáo nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp để truyền đạt thông tin một cách dễ hiểu cho bất cứ ai cũng có thể đọc được.
 • Tổ chức và lưu trữ tài liệu: Bảo quản tất cả tài liệu và thông tin liên quan đến báo cáo tài chính một cách cẩn thận và lâu dài để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Xem xét kiểm tra duyệt kỹ trước khi công bố: Trước khi công bố bảng báo cáo tình hình tài chính hãy xem xét và duyệt kỹ để đảm bảo rằng bảng báo cáo đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết.

mẫu báo cáo tình hình tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính sẽ được quy định theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tài chính. Tuy nhiên thời hạn cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào loại doanh nghiệp và quy định khu vực.

Doanh Nghiệp Thành Lập Mới: Doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính đầu tiên trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành năm tài chính đầu tiên. Nếu doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh trong năm đầu tiên, thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày quyết định giữ lại tài sản.

Doanh Nghiệp Đã Hoạt Động: Doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài: Doanh nghiệp này phải nộp báo cáo tài chính hàng năm trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Doanh Nghiệp Niêm Yết: Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán cần tuân thủ thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình tài chính chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

 • Thu thập tất cả thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo luồng tiền, và các tài liệu hợp đồng và hóa đơn liên quan.

Bước 2: Lập Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet)

 • Bắt đầu với bảng cân đối kế toán, nơi bạn liệt kê tài sản, nợ, và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể (thường là cuối năm).
 • Tài sản bao gồm tiền mặt, tài sản cố định, khoản đầu tư và các tài sản khác.
 • Nợ bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
 • Vốn chủ sở hữu thể hiện số tiền mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp.

Bước 3: Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh (Income Statement)

 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh để theo dõi lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là một năm).
 • Báo cáo này gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc lỗ, và các chỉ số tài chính khác như lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế.

Bước 4: Lập Báo Cáo Luồng Tiền (Cash Flow Statement)

 • Báo cáo luồng tiền giúp bạn theo dõi việc luân phiên tiền mặt trong doanh nghiệp.
 • Bao gồm luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Xem xét các biến động trong tiền mặt để hiểu cách doanh nghiệp quản lý tài chính.

Bước 5: Lập Báo Cáo Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu (Statement of Changes in Equity)

 • Báo cáo này theo dõi biến động của vốn chủ sở hữu, bao gồm vốn góp, lợi nhuận tích lũy và lỗ thâm hụt tích lũy.

Bước 6: Chú Thích (Notes to the Financial Statements)

 • Bổ sung các chú thích chi tiết để giải thích các khoản trong báo cáo tài chính, bao gồm các chính sách kế toán và các sự kiện không bình thường.

Bước 7: Soát Xét và Kiểm Tra

 • Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính.

Bước 8: Công Bố Báo Cáo Tài Chính

 • Cuối cùng, công bố báo cáo tài chính theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý và luật pháp.

báo cáo tài chính mục lục

Tải những mẫu báo cáo tài chính mới nhất

Để có thể lập được báo cáo tình hình tài chính chuẩn sát phải có kiến thức về kế toán. Chính vì vậy bạn có thể kham khảo thêm khóa học kế toán hoặc Khoá học tài chính doanh nghiệp để có thể đọc hiểu và lập bảng báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp.

Tải mẫu báo cáo tình hình tài chính trên excel

Tải mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a – DNN)

Rate this post
BÀI VIẾT LIÊN QUAN