Bảng Chấm Công Là Gì? Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2023

Bảng Chấm Công Là Gì?

Bảng chấm công là một hình thức ghi chép thời gian làm việc của lao động trông một khoản thời gian của một đơn vị. Bảng chấm công sẽ cho biết lao động làm việc bao lâu từ đó có cơ sở để tính lương, tiền thưởng, phụ cấp và các loại phí khác cho người lao động dựa trên số giờ thực sự làm việc.

mẫu chấm công mới

Tại Sao Bảng Chấm Công Luôn Cần Thiết Tại Doanh Nghiệp

Việc sử dụng bảng chấm công là vô cùng cần thiết với những mục đích và lợi ích như:

  • Quản lý thời gian làm việc của công ty: Bảng chấm công giúp theo dõi chính xác thời gian làm việc của từng nhân viên, từ đó sẽ quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất.
  • Tính lương và phụ cấp cho nhân viên: Dựa trên bảng chấm công doanh nghiệp tính toán được thời gian làm việc và tính ra mức lương của nhân viên, lương làm thêm giờ, phụ cấp ca đêm và một số khoản khác.
  • Đảm bảo tuân thủ luật lao động: Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của từng nhân viên sẽ được tính và quản lý một cách chặc chẻ. Bảng chấm công giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định này, tránh rủi ro pháp lý.
  • Đánh giá hiệu suất lao động: Khi theo dõi dựa trên việc chấm công và số lượng thành phẩm, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên.
  • Dự đoán nguồn lực cần thiết: Bằng cách phân tích dữ liệu từ bảng chấm công trong quá khứ, doanh nghiệp có thể dự đoán nhu cầu về nguồn lực nhân viên trong tương lai, giúp lên kế hoạch tuyển dụng hoặc đào tạo.
  • Giải quyết tranh chấp lao động: Với trường hợp xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người lao động về lương, thời gian làm việc hay phụ cấp, bảng chấm công sẽ là căn cứ để nhìn vào đó đánh giá giải quyết mâu thuẩn.

bảng chấm công

Những Hình Thức Chấm Công Thông Dụng Hiện Nay

Chấm công bằng sổ tay truyền thống: Phương pháp này thường được áp dụng ở các doanh nghiệp nhỏ, ít nhân viên. Cách thực hiện nhân viên sẽ tự ghi thời gian vào và ra trên sổ.

Chấm công bằng thẻ nhân viên: Nhân viên sẽ sử dụng thẻ chấm công khi đến và khi ra khỏi công ty. Máy chấm công sẽ ghi nhận thời gian làm việc của công nhân dựa vào thười gian chống công.

Chấm công bằng dấu vân tay: Đây là hình thức chấm công hiện đại, sử dụng công nghệ nhận diện vân tay của nhân viên để ghi nhận thời gian làm việc.

Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt: Công nghệ này cho phép máy chấm công tự động nhận diện khuôn mặt của nhân viên và ghi nhận thời gian.

bảng chấm công 2

Tải Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2023

Xem thêm:

Rate this post
BÀI VIẾT LIÊN QUAN